Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2019

Hakaineko
13:39
9789 3743 350
Reposted fromkrn krn viaMrrruk Mrrruk
Hakaineko
13:36
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

June 27 2018

Hakaineko
22:27
8049 9eb5 350
Reposted fromseaweed seaweed via4777727772 4777727772
Hakaineko
22:24
4447 6123 350
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
Hakaineko
22:22
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAA
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vialitka litka
Hakaineko
22:19
7623 3929 350
Reposted fromPoranny Poranny viaaltopalto altopalto

January 29 2018

Hakaineko
21:41
6863 75f1 350
Reposted from4777727772 4777727772
Hakaineko
21:41
6888 07ae 350
Reposted from4777727772 4777727772
Hakaineko
21:34
6646 7f9c 350
Reposted frompiehus piehus viamuccia muccia
Hakaineko
21:33

August 15 2017

Hakaineko
22:39
Hakaineko
22:36
5792 05c0 350
Reposted frompulperybka pulperybka viaaltopalto altopalto

May 11 2017

Hakaineko
21:16
0582 398d 350
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamiimi miimi
Hakaineko
21:14
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viamiimi miimi
Hakaineko
21:14
Przecież to o to chodzi. O to spojrzenie, które mówi "chcę Cię". O ten mocny uścisk "nikomu Cię nie oddam". O to złapanie za tyłek pokazujące "jesteś moja". Kobiety, które mówią, że chcą być tylko swoje, kłamią. Bo wszystkie chcą do kogoś należeć, być rzucane na łóżko, łapane od tyłu i odciągane podczas robienia obiadu. Marzą o tym, żeby ktoś zabrał im komputer sprzed nosa podczas odpisywania na maile i wziął je ot tak, bo ich pragnie. Chcą mieć kogoś, kto nie pozwoli im się wyspać. Każda kobieta potrzebuje, żeby ktoś trochę na jej punkcie wariował. Żeby ją sobie przywłaszczał, chciał jej i nie czekał aż rozbierze buty, by wziąć co jego. Tak, kobiety chcą radzić sobie same, spełniać się, być w czymś najlepsze, ale wcale, choć wielu się tak wydaje, nie chcą być tylko swoje. Kobiety nienawidzą być tylko swoje. Poszukaj faceta, który oprócz tego, że pokocha Cię i będzie z Tobą rozmawiał o religii i pieniądzach, będzie Cię brał jak swoją. Rozbierał wzrokiem, oglądał jak okaz sztuki i całował zawsze tak, jakby robił to po raz ostatni, bo tylko przy takim mężczyźnie będziesz się czuła lepsza niż jesteś. Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.
Hakaineko
21:13
5404 7379 350
Hakaineko
21:11
6931 ec8c 350
Reposted fromartfucksme artfucksme viamadamemonroe madamemonroe
Hakaineko
21:05
5282 c0ff 350
Reposted fromrenirene renirene viamarlylee marlylee

February 20 2017

Hakaineko
21:57
4502 b540 350
Reposted fromkrzysk krzysk

February 17 2017

Hakaineko
22:56
0950 49be 350
Reposted frompastainmy pastainmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl